Poniżej znajduje się lista dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, dla których Roche Polska Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego. Nie wszystkie postaci leku lub wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.