Materiały edukacyjne są dodatkowymi środkami minimalizacji ryzyka, skupiającymi się na wybranej kwestii bezpieczeństwa związanej ze stosowaniem danego leku, dostarczają wyczerpującej informacji na temat możliwego ryzyka i wskazując aktywności, które będą temu ryzyku zapobiegać lub je zmniejszać.
Poniżej znajduje się lista materiałów edukacyjnych leków Roche.

Materiały edukacyjne dla lekarzy dostępne są