Home

Aktualności

 • O innowacjach i inwestycjach w zdrowie. Roche podsumowuje swoją działalność społeczną podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

  ·         Z innowacyjnych leków Roche rocznie korzysta ponad 700 tys. polskich pacjentów, a tylko w ubiegłym roku firma zrealizowała w naszym kraju 62 badania kliniczne z udziałem 1076 chorych.

  ·         Na działalność badawczo-rozwojową Roche przeznaczył w 2017 r. 730 mln złotych.

  ·         Raport społeczny Roche za 2017: „Innowacje tworzyMY w Polsce” podsumowuje wkład firmy  w rozwój innowacji medycznych i ochrony zdrowia. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 • Stanowisko Roche dot. publikacji w Gazecie Wyborczej na temat decyzji refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia

  W związku z publikacją Gazety Wyborczej (z 24 sierpnia br.), podejmującą m.in. temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.

 • Wyniki finansowe Roche w pierwszej połowie 2018 roku

  ·     W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Roche odnotowała 7% wzrost sprzedaży
  w części farmaceutycznej oraz 6% wzrost w części diagnostycznej. Grupa prognozuje dalszą, kilku procentową dynamikę wzrostu sprzedaży w całym 2018 r.

  ·     Globalna strategia Roche koncentrująca się na rozwijaniu i udostępnianiu wyłącznie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych i diagnostycznych, realizowana jest również w Polsce. W 2017 roku Roche Polska uzyskała 932 mln zł przychodów ze sprzedaży leków, reinwestując w Polsce w obszar badań i rozwoju 80% środków pozyskanych z refundacji.

  ·     Inwestycje Roche w działalność badawczo-rozwojową w Polsce w ostatnich czterech latach przekroczyły poziom 2,1 mld zł.

 • Stanowisko Roche Polska dot. zarządzenia Prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych

  W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia projektu zarządzenia o nr 75/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych, poniżej przedstawimy stanowisko Roche Polska.

Archiwalne

Roche Polska

Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Firma posiada nowoczesne i unikalne portfolio w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia, kardiologia i choroby zakaźne. Jest też liderem w diagnostyce medycznej - dostarcza systemy umożliwiające szybkie i dokładne wykrywanie chorób oraz monitorowanie ich przebiegu. Obok podstawowej działalności, firma Roche od wielu lat realizuje w Polsce wielomilionowe inwestycje w badania i rozwój. Tylko w ubiegłym roku inwestycje Roche na polskim rynku przekroczyły 542 mln złotych w skali roku.
Więcej