Wydane po raz pierwszy w 1999, LabForum od ponad 22 lat wspiera edukację w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Portal dla profesjonalistów

Strona, na którą wchodzisz zawiera treści dotyczące wyrobów medycznych przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów zajmujących się ich używaniem lub obrotem. Wejście na nią wymaga oświadczenia o byciu osobą uprawnioną do dostępu do tego rodzaju treści. Jeśli nie spełniasz wskazanych kryteriów, wróć do treści ogólnodostępnych na roche.pl