Tylko w ubiegłym roku inwestycje Roche na polskim rynku przekroczyły 542 mln złotych w skali roku. Co więcej, firma sukcesywnie podnosi poziom inwestycji w Polsce – zwiększając, w ostatnich dwóch latach, nakłady na badania i rozwój o ponad 128 mln złotych i reinwestując blisko 80% środków pozyskanych z refundacji leków. Działania firmy w obszarze badań i rozwoju skupiają się obecnie na następujących elementach: