Zrównoważony rozwój w Roche

Zrównoważone rozwiązania są wbudowane w naszą strategię biznesową i to na nich opiera się nasz wkład w stabilną przyszłość.

Naszym celem jest robić dzisiaj to, czego pacjenci będą potrzebować jutro. Sposób, w jaki identyfikujemy i zaspokajamy te potrzeby naszą pracą, musi mieć zrównoważony charakter, tak by rozwiązania dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej miały charakter transformacyjny, a jednocześnie zabezpieczały przyszłość poszczególnych społeczności i całej planety. To dlatego zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej całościowej strategii biznesowej.

Co wnosimy do społeczeństwa

Największą wartością, jaką oferujemy społeczeństwu, są trwałe innowacje. Analizujemy dane, opracowujemy nowe leki i narzędzia diagnostyczne, tak by właściwe leczenie docierało do właściwych pacjentów w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie.

Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska

Minimalizowanie wpływu na planetę oraz forsowanie rozwiązań zrównoważonych pod względem ochrony środowiska zawsze było i jest priorytetem naszego przedsiębiorstwa, personelu i rodziny założycieli. 

Długofalowy zrównoważony rozwój gospodarczy

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, tworzenie trwałych innowacji oraz zapewnianie wszystkim pracownikom bezpiecznych, dobrych jakościowo źródeł utrzymania ma kluczowe znaczenie w dążeniu do uzyskania długofalowych pozytywnych zmiany gospodarczych.

Również odpowiedzialność i właściwy ład korporacyjny są niezwykle istotne dla podtrzymania zaufania oraz realizacji naszego celu. Wyniki w obszarze zrównoważonego rozwoju mierzymy w kontekście ograniczonych czasowo celów, podajemy je do publicznej wiadomości, by zwiększać przejrzystość, i doskonalimy naszą działalność we wszystkich lokalizacjach.

Dążymy do tego, by naszym interesariuszom przedstawiać kompletne, przejrzyste informacje na temat naszych wyników w realizacji celów społecznych, gospodarczych i dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Struktura ładu korporacyjnego pozwala nam czynić postępy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju zgodne z naszą strategią biznesową, w stałym kontakcie z zewnętrznymi interesariuszami.

Dowiedz się więcej

KontaktRoche na świecielinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeZgłaszanie działań niepożądanychProdukty leczniczenavify PortalPortal Wiedza PacjentaPortal dla lekarzyPolityka PrywatnościNota prawna