Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Każdego dnia wspomagamy lekarzy w ich codziennej walce o zdrowie i życie pacjentów, współpracujemy również ze środowiskami akademickimi i medycznymi.

Strategia Roche koncentruje się na diagnostyce molekularnej oraz terapiach celowanych. Firma posiada nowoczesne i unikalne portfolio w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia, kardiologia i choroby zakaźne. Jest też liderem w diagnostyce medycznej - dostarcza systemy umożliwiające szybkie i dokładne wykrywanie chorób oraz monitorowanie ich przebiegu.

Współcześnie, firma obecna jest w kraju od początku lat dziewięćdziesiątych. Roche Polska wspiera rozwój polskiej gospodarki poprzez wielomilionowe transfer wiedzy oraz 

Obok podstawowej działalności firmy, jaką jest dostarczanie innowacyjnych produktów leczniczych, w Polsce działają światowej klasy ośrodki Roche: dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Roche Informatics Poland wspierające pracę ponad 91 tysięcy pracowników w ponad 100 krajach. Wspólnie z warszawskim Centrum Onkologii-Instytut Roche Polska współtworzy także pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz. Wszystkie te działania potwierdzają zaangażowanie firmy Roche w rozwój innowacyjnych gałęzi polskiej gospodarki.