Polivy, 30 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Polivy, 140 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji