Kadcyla 100 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Kadcyla 160 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji