RoActemra 162 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

RoActemra 162 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

RoActemra 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji