Charakterystyki i ulotki produktów leczniczych

Poniżej znajduje się lista dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, dla których Roche Polska Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego. Nie wszystkie postaci leku lub wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

 

A

Alecensa

Avastin

B

Bactrim

C

CellCept

Copegus

Cotellic

D

Dormicum

E

Erivedge

Esbriet

F

Fuzeon

G

Gazyvaro

H

Hemlibra

Herceptin

I

Invirase

K

Kadcyla

L

Lexotan

M

MabThera

Madopar

Mircera

N

NeoRecormon

O

Ocrevus

P

Pegasys

Perjeta

Pulmozyme

R

RoActemra

T

Tamiflu

Tarceva

Tecentriq

V

Valcyte

X

Xeloda

Z

Zelboraf