Kodeks Przejrzystości

O Kodeksie

Współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi a Przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i Organizacjami ochrony zdrowia jest niezbędna dla dalszego rozwoju medycyny. Kodeks Przejrzystości to dokument, którego celem jest podkreślenie znaczenia tej współpracy, jej profesjonalizmu i transparentności.

Kodeks określa zasady informowania o szczegółach działań podejmowanych przez środowisko medyczne i branżę farmaceutyczną, w tym o wartościach i zakresie współpracy związanej m.in. z doskonaleniem zawodowym, doradztwem oraz udziałem w konferencjach.

Kodeks Przejrzystości został opracowany przez firmy farmaceutyczne zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. W Polsce został wdrożony w 2016 r. przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jego zapisy obowiązują w 33 krajach europejskich.

Przejrzystość w Roche

Roche jest firmą odpowiedzialną społecznie. Swoje cele biznesowe realizujemy z zachowaniem najwyższych norm etycznych, w tym transparentności. Idea Kodeksu Przejrzystości jest nam bardzo bliska, dlatego z pełnym zaangażowaniem dołączyliśmy do tej inicjatywy.

Roche współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia w wielu obszarach. Dane opublikowane w raportach odzwierciedlają wartość:

- wynagrodzeń za dzielenie się najnowszą wiedzą medyczną na temat chorób i ich leczenia a także prowadzenie edukacji w tym zakresie dla Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia,

- wsparcia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia w celu podniesienia poziomu świadczonych przez nie usług leczniczych lub też umożliwianie wymiany doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny,

- nakładów na badania kliniczne mających na celu rozwój nowych terapii i ich rejestrowanie.

„Roche Polska, jako sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości, zobowiązała się corocznie upubliczniać dane na temat zakresu oraz wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Wdrożenie zasad Kodeksu Przejrzystości jest niezwykle ważnym elementem w budowie wzajemnego zaufania pomiędzy pacjentem, lekarzem i branżą farmaceutyczną."

Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

 

Nota metodologiczna

Współpraca z Przedstawicielami zawodów medycznych oraz Organizacjami ochrony zdrowia od zawsze była i jest kluczowa dla postępu medycyny i poprawy opieki nad chorymi.

Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i codziennej praktyce medycznej. Jako osoby bezpośrednio sprawujące opiekę nad pacjentami, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat przebiegu terapii i jej rezultatów. Ta wiedza pomaga nam w zrozumieniu potrzeb pacjentów i umożliwia stałe doskonalenie produktów, a tym samym ciągłą opiekę nad chorymi.

Pracownicy i Organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne przedstawienie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Celem Noty metodologicznej jest wyjaśnienie wynikających z Kodeksu Przejrzystości zasad publikacji informacji na temat świadczeń przekazanych Przedstawicielom zawodów medycznych i Organizacjom ochrony zdrowia przez Roche Polska Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy kapitałowej Roche i umożliwienie czytelnikom lepszego zrozumienia danych.

Pełna treść noty metodologicznej dostępna pod tym linkiem

Raporty Przejrzystości

2018

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

> 3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 37 892 583 zł

 

2019

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

> 3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 51 264 087,29 zł

 

2020

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

> 3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 49 033 317,80 zł

 

Oświadczenie Roche o realizacji postanowień Kodeksu