Kodeks Przejrzystości

O Kodeksie

Współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi a Przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i Organizacjami ochrony zdrowia jest niezbędna dla dalszego rozwoju medycyny. Kodeks Przejrzystości to dokument, którego celem jest podkreślenie znaczenia tej współpracy, jej profesjonalizmu i transparentności.

Kodeks określa zasady informowania o szczegółach działań podejmowanych przez środowisko medyczne i branżę farmaceutyczną, w tym o wartościach i zakresie współpracy związanej m.in. z doskonaleniem zawodowym, doradztwem oraz udziałem w konferencjach.

Kodeks Przejrzystości został opracowany przez firmy farmaceutyczne zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. W Polsce został wdrożony w 2016 r. przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jego zapisy obowiązują w 33 krajach europejskich.

Przejrzystość w Roche

Roche jest firmą odpowiedzialną społecznie. Swoje cele biznesowe realizujemy z zachowaniem najwyższych norm etycznych, w tym transparentności. Idea Kodeksu Przejrzystości jest nam bardzo bliska, dlatego z pełnym zaangażowaniem dołączyliśmy do tej inicjatywy.

Roche współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia w wielu obszarach. Dane opublikowane w raportach odzwierciedlają wartość:

- wynagrodzeń za dzielenie się najnowszą wiedzą medyczną na temat chorób i ich leczenia a także prowadzenie edukacji w tym zakresie dla Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia,

- wsparcia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia w celu podniesienia poziomu świadczonych przez nie usług leczniczych lub też umożliwianie wymiany doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny,

- nakładów na badania kliniczne mających na celu rozwój nowych terapii i ich rejestrowanie.

„Roche Polska, jako sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości, zobowiązała się corocznie upubliczniać dane na temat zakresu oraz wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Wdrożenie zasad Kodeksu Przejrzystości jest niezwykle ważnym elementem w budowie wzajemnego zaufania pomiędzy pacjentem, lekarzem i branżą farmaceutyczną."

Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

 

Nota metodologiczna

Współpraca z Przedstawicielami zawodów medycznych oraz Organizacjami ochrony zdrowia od zawsze była i jest kluczowa dla postępu medycyny i poprawy opieki nad chorymi.

Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i codziennej praktyce medycznej. Jako osoby bezpośrednio sprawujące opiekę nad pacjentami, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat przebiegu terapii i jej rezultatów. Ta wiedza pomaga nam w zrozumieniu potrzeb pacjentów i umożliwia stałe doskonalenie produktów, a tym samym ciągłą opiekę nad chorymi.

Pracownicy i Organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne przedstawienie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Celem Noty metodologicznej jest wyjaśnienie wynikających z Kodeksu Przejrzystości zasad publikacji informacji na temat świadczeń przekazanych Przedstawicielom zawodów medycznych i Organizacjom ochrony zdrowia przez Roche Polska Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy kapitałowej Roche i umożliwienie czytelnikom lepszego zrozumienia danych.

Pełna treść noty metodologicznej dostępna pod tym linkiem

Raporty Przejrzystości

2021

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 54 510 748,37 zł

2020

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 49 033 317,80 zł

2019

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 51 264 087,29 zł

 

Oświadczenie Roche o realizacji postanowień Kodeksu