Zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej lub podróbki leku Roche

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej:

Szczegóły dotyczące leku Roche podejrzanego o wadę jakościową lub podrobienie: 

900 characters left

 

 

Administratorem Pani/Pana danych jest  Roche Polska sp. z o.o.  (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B). Dane zostaną udostępnione: Roche Registration GmbH z siedzibą w Niemczech (Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen,) i  F.Hoffman-La Roche Ltd. z siedzibą w Szwajcarii (Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazylea).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, ciążącego na administratorze (tj. art. 6 ust 1 pkt c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania ww. obowiązku, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche i ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organom lub organizacjom międzynarodowym, w tym  mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, z tym, że do czasu wykonania obowiązku zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie są niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com.