Aktualne informacje

Informacja na temat dostępności systemów do pomiaru glikemii Accu-Chek

Systemy do pomiaru glikemii Accu-Chek, w tym refundowane testy paskowe Accu-Chek Active i Accu-Chek Go, są obecnie dostępne u następujących dystrybutorów Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.:

  1. ACP Pharma S.A.
  2. Farmacol S.A.
  3. NEUCA S.A.
  4. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
  5. Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. (Hurtap S.A, Intra sp. z o.o., Lubfarm S.A, Preska sp. z o.o., Medicare sp. z o.o., Novo S.A.)

O rozszerzeniu systemu dystrybucji na kolejne hurtownie będziemy Państwa niezwłocznie informować.