Media Release

Warszawa, 06.07.2018

Stanowisko Roche dot. publikacji w dzienniku Fakt na temat leczenia raka piersi

W związku z publikacją dziennika Fakt (z 6 lipca br.), podejmującą temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.

 

Najwyższym priorytetem firmy Roche jest zapewnienie możliwie pełnego dostępu do naszych leków wszystkim polskim pacjentom potrzebującym terapii. Herceptin® (trastuzumab) to produkt leczniczy Roche, który spektakularnie zmienił sposób leczenia agresywnej postaci HER2-dodatniego raka piersi pacjentek na całym świecie, poprawiając istotnie wyniki leczenia i podnosząc jakość życia chorych na raka piersi. Udostępniona w 2016 roku nowa, innowacyjna forma podania leku Herceptin® jest preferowana przez pacjentki. Terapia w formie podskórnej poprawia komfort leczenia, skraca czas podania leku, a także umożliwia aktywność zawodową oraz społeczną chorych, co wpływa bezpośrednio na jakość ich życia. Krótszy czas podania leku przekłada się także na skrócenie kolejek w oczekiwaniu na leczenie onkologiczne.

Wraz z wygasaniem praw wyłączności dla innowacyjnych terapii biologicznych, na rynku pojawiają się ich odpowiedniki – leki biopodobne. Wyłączność dla leku Herceptin® wygasła już w  2010 roku. Podkreślić należy, że do listopada 2017 roku żaden lek biopodobny do trastuzumabu nie był zarejestrowany w Polsce, a do maja br. – nie był dostępny. Wprowadzenie do refundacji w lipcu 2018 roku biopodobnego odpowiednika trastuzumabu postrzegamy jako kolejny etap cyklu rozwoju leczenia. Wierzymy, że leki te mogą spełnić istotną rolę w zwiększeniu dostępności do terapii dla pacjentek.

Jako producent leku referencyjnego Herceptin® w formie do podawania dożylnego oraz podskórnego, nie mamy wpływu na przebieg postępowania refundacyjnego dla leku biopodobnego, stronami tego postępowania są producent (wnioskodawca) leku biopodobnego i Minister Zdrowia.

 

Izabella Dessoulavy-Gładysz 

Patient Outreach and Communications Manager