Media Release

Warszawa, 03.08.2018

Wyniki konkursu na pracę naukową "Nowotwory złośliwe skóry"

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom konkursu za  przesłanie prac naukowych nt "Nowotwory złośliwe skóry". 

Członkowie Komisji oceniającej  wybrali  trzy najlepsze prace, których autorzy,zgodnie z warunkami Konkursu, zostaną nagrodzeni wyjazdem na kongres EADO 2018.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którymi są:

dr. n. med. Magdalena Ciążyńska, której praca zajęła I miejsce 

lek. Maciej Kaczorowski i lek. dr. n. med. Piotr Donizy,których prace zajęły ex aequo II miejsce.