Media Release

Warszawa, 06.08.2018

Stanowisko dot. innowacyjnych leków Roche objętych refundacją

W odniesieniu do publikacji dot. środków przeznaczanych na programy lekowe, które 1 sierpnia br. ukazały się na łamach portalu Termedia.pl przedstawiamy stanowisko Roche Polska.

 

Innowacyjne terapie Roche objęte finansowaniem z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią ważne, niejednokrotnie jedyne opcje terapeutyczne wydłużające przeżycie i poprawiające jakość życia tysięcy polskich chorych zmagających się z poważnymi chorobami onkologicznymi, hematoonkologicznymi i autoimmunologicznymi, takimi jak: rak piersi, chłoniaki czy reumatoidalne zapalenie stawów. Z terapii trastuzumabem, rytuksymabem oraz pertuzumabem w ramach programów lekowych w 2017 r. skorzystało blisko 10 000 pacjentów w Polsce.

Wartość kliniczna tych trzech innowacyjnych leków jest niezaprzeczalna. Dowodzą tego liczne badania naukowe, doświadczenia z praktyki klinicznej i przede wszystkim – poprawa sytuacji milionów pacjentów onkologicznych i reumatologicznych leczonych trastuzumabem, pertuzumabem czy rytuksymabem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na całym świecie. W 2017 r. rytuksymab otrzymał status terapii przełomowej FDA w leczeniu pęcherzycy zwykłej. Wprowadzenie do praktyki klinicznej trastuzumabu, a następnie pertuzumabu – spektakularnie poprawiło efekty leczenia kobiet z agresywnym HER2-dodatnim rakiem piersi, wydłużając przeżycie z chorobą zaawansowaną do blisko 5 lat.

W Polsce dostęp do innowacyjnych terapii Roche ograniczony jest zapisami programów lekowych. Pacjent, aby móc otrzymać właściwe leczenie, musi spełnić restrykcyjne kryteria włączenia do programu lekowego. Niespełnienie kryteriów skutkuje również wyłączeniem z programu. Warunki te istotnie zawężają populacje pacjentów, którzy mogliby skorzystać z leczenia – zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, a także w porównaniu z praktyką kliniczną innych krajów na świecie.

Podważanie wartości klinicznej innowacyjnych terapii w dyskusji o racjonalizacji kosztów leczenia jest w naszej opinii krzywdzące przede wszystkim z uwagi na dobro chorych walczących o życie i korzystających z tych terapii.

 

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Patient Outreach and External

Communications Manager