Media Release

Warszawa, 20.06.2018

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska rozpoczynają strategiczną współpracę

·         Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wiodąca uczelnia medyczna w Polsce, zawarła strategiczną umowę o współpracy z Roche Polska, największą firmą biotechno-logiczną na świecie.

·         W ramach zawartego partnerstwa publiczno-prywatnego, uruchamione zostaną doktoraty wdrożeniowe dające studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi możliwość równoczesnego wykorzystania zaplecza naukowego uczelni oraz zdobycia praktyki poprzez zatrudnienie w Roche Polska.

·         Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska będą również wspólnie pracować nad projektami w ramach konsorcjum EIT Health, tworząc oraz wdrażając najnowocześniejsze rozwiązania dla systemu opieki zdrowotnej, których celem jest poprawa jakości życia w całej Europie.

 

Na mocy zawartej umowy Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska realizować będą wspólne projekty naukowo-badawcze w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach współpracy uruchamiany jest m.in. program doktoratów wdrożeniowych, mający na celu stworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy uczelnią i firmą. Specjaliści z Roche Polska wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą opracowywać projekty poszukujące nowych rozwiązań oraz odpowiednich zasobów wspierających zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej.

Rola ośrodków akademickich jest nieoceniona, nie tylko w budowaniu przyszłej kadry naukowej, ale także jako partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ochronie zdrowia. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, uruchamiamy pierwszy program doktoratów wdrożeniowych. To program, który realnie wspiera dywersyfikację gospodarki oraz reorientację
w kierunku tworzenia usług o wysokiej wartości wytyczoną w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –
mówi Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji w Roche Polska.

Niezwykle istotna z naszej perspektywy jest również współpraca w ramach EIT Health. To realna szansa nie tylko na współtworzenie projektów istotnych dla rozwoju nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej, ale także wdrożenia rozwiązań przygotowanych przez polskich naukowców dla pacjentów w całej Europie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest w czołówce polskich uczelni medycznych mających wkład w rozwój innowacji w ochronie zdrowia i kreowaniu rozwiązań na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Szerokie doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu projektów w obszarze opieki koordynowanej i telemedycyny uczyniły z Uniwersytetu naturalnego partnera do współpracy publiczno-prywatnej. Dodatkowym atutem uczelni okazało się być rozbudowane zaplecze technologiczne i intelektualne w zakresie działalności klinicznej i badawczej oraz prowadzenie programów innowacyjnych i edukacyjnych we współpracy z EIT Health – międzynarodowym konsorcjum skupiającym ponad 140 partnerów z 14 państw Europy.

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi bardzo dynamicznie rozwija działalność naukową i badawczo-rozwojową. Liczba projektów z naszym udziałem stale rośnie. Współpracujemy z ponad 150 najlepszymi uniwersytetami i instytutami naukowymi całej Europy, takimi jak: Instytut Karolinska, Oxford, Cambridge, Imperial College, IESE Business School, Uniwersytet Leuven, Uniwersytet Groningen czy Instytut Maxa Plancka. Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. trójkąta wiedzy, obejmującego edukację, badania i innowacje. Projekty naukowe w myśl tej zasady powinny znaleźć swoją kontynuację we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w medycynie czy w systemie ochrony zdrowia. Współpraca z Roche Polska zwiększą nasz potencjał w tym zakresie – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

****
Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, której tradycja sięga lat 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na pięciu wydziałach i 15 kierunkach studiów kształci się ponad 8500 studentów, w tym ponad 750 obcokrajowców, a zaplecze kliniczne stanowią trzy szpitale, wysoko oceniane w ogólnopolskich rankingach.

Udział Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w życiu akademickim miasta i kraju jest znaczący. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin medycznych i okołomedycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze. Uniwersytet Medyczny w Łodzi bardzo dynamicznie rozwija także działalność naukową i badawczo-rozwojową. Jest rozpoznawalnym i atrakcyjnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w europejskiej przestrzeni badawczej, ukierunkowanym na wspieranie badań naukowych i rozwój innowacyjnych rozwiązań prozdrowotnych dla społeczeństwa stającego przed wyzwaniami epidemiologicznymi i społeczno-demograficznymi.

Jednym ze strategicznych obszarów rozwoju uczelni jest aktywne życie i zdrowe starzenie się. Od 2011 roku w Uniwersytecie funkcjonuje Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, a od 2015 roku uczelnia należy do międzynarodowego konsorcjum EIT Health, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, a także poszukiwanie nowych rozwiązań, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Europy w ramach tzw. trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacje).

Projekty naukowe realizowane w uczelni, zgodnie z założeniami trójkąta wiedzy, znajdują swoją kontynuujące zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem. Uczelnia intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym m.in. opracowując i testując rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowania w medycynie czy systemie ochrony zdrowia.

Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Obok podstawowej działalności, firma Roche od wielu lat realizuje w Polsce wielomilionowe inwestycje w badania i rozwój. Tylko w latach 2014-2016 przeznaczył na ten cel 1,5 mld złotych. To właśnie w Polsce działają dwa wiodące na świecie ośrodki Roche: Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz zajmujące się bioinformatyką Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche wspierające pracę ponad 91 tysięcy pracowników w ponad 100 krajach. Wspólnie z warszawskim Centrum Onkologii-Instytut Roche Polska współtworzy także Centrum Naukowo-Przemysłowe, które otwiera ścieżkę dla rozwoju innowacji w medycynie w Polsce i tworzy unikalne możliwości polskim badaczom. W 2016 roku firma Roche zaangażowała się także we współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, związaną ze stabilnym i efektywnym mRNA – odkryciem przełomowym dla innowacyjnej medycyny genowej. Wynalazek zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego stał się podstawą największej komercjalizacji polskiej nauki. Wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Roche Polska realizuje także BioMed Academy – autorski projekt akceleracyjny.