Media Release

Warszawa, 27.11.2018

Roche Polska ponownie uhonorowany Orłem Innowacji

26 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w IV edycji konkursu Orzeł Innowacji. Nagrodę w kategorii Innowacje Marketingowe przyznano firmie Roche Polska. Statuetkę odebrała Manager Działu Komunikacji Izabella Dessoulavy-Gładysz.

 

W konkursie Orzeł Innowacji, organizowanym przez wydawcę dziennika Rzeczpospolita, nagradzane są firmy realizujące w Polsce szeroko zakrojoną działalność R&D. Do takich firm bezsprzecznie należy Roche Polska, który w ciągu ostatnich czterech lat przeznaczyła ten cel 2,2 mld złotych.

W tym roku Roche Polska otrzymał Orła Innowacji za program „Nauka Ratuje Życie”, którego celem jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki i gospodarki, transfer know-how, a także działalność edukacyjna.

Działając na styku medycyny, farmacji i biotechnologii, Roche ma przyjemność uczestniczyć w unikatowych, interdyscyplinarnych projektach naukowych i badawczych, a także inicjować partnerstwa publiczno-prywatne. W Roche wierzymy, że „Nauka Ratuje Życie”. Dlatego w 2017 r. rozpoczęliśmy realizacje szeregu inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest innowacja. Kluczowe filary projektu to: edukacyjne sale do podań leków, wspieranie nauki w Polsce oraz inwestycje w polską gospodarkę. Więcej o projekcie można przeczytać na: www.naukaratujezycie.pl

Wartość jaką wnosi Roche do polskiej gospodarki kapituła konkursu Orzeł Innowacji doceniła już trzykrotnie. W 2017 roku firma Roche Polska otrzymała wyróżnienie, rok wcześniej zaś – jako firma, która w latach 2013-2015 przeznaczyła najwyższą kwotę na działalność badawczo-rozwojową – zaszczytny tytuł Mecenasa Innowacji.