Kontakt

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
tel.  +48 22 481 55 55
fax  +48 22 481 55 99

 

Regionalne Centrum Wsparcia Klienta
(zapytania, reklamacje, przegląd)

bezpłatna infolinia: 0800 909 505
tel. +48 22 481 54 54
fax +48 22 481 55 95
e-mail: polska.rcsc@roche.com

 

Call Center Diabetologia 
(systemy monitorowania glikemii, systemy infuzyjne)
tel.  infolinia 801 080 104 (opłata za połączenie zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora).
fax  +48 22 481 55 94

Dział Obsługi Klienta
(obsługa klienta od złożenia zamówienia do dostawy do klienta)

tel. +48 22 481 54 44
fax +48 22 481 55 96

 

Dział Diabetologii
tel.  infolinia 801 080 104 (opłata za połączenie zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora).
fax  +48 22 481 55 94

Dział Przetargów i Zamówień Publicznych
tel. +48 22 481 55 48 - 52
fax +48 22 481 55 98

 

Dział Marketingu Diagnostyki i Biologii Molekularnej 
tel.  +48 22 481 55 89
fax  +48 22 481 55 92

Dział Sprzedaży i Marketingu Diagnostyki Profesjonalnej
tel.  +48 22 481 55 89
fax  +48 22 481 55 99

 

Dział Finansów i Księgowości
tel.  +48 22 481 55 74
fax  +48 22 481 55 90