Xofluza

Xofluza 20 mg tabletki powlekane
Xofluza 40 mg tabletki powlekane
Xofluza 80 mg tabletki powlekane
Xofluza 2 mg/ml granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania