Tamiflu

Tamiflu 30 mg kapsułki twarde
Tamiflu 45 mg kapsułki twarde
Tamiflu 75 mg, kapsułki twarde
Tamiflu 6 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
 

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania