Polivy

Polivy, 30 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Polivy, 140 mg proszek do sporządzania koncentratu rotworu do infuzji

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania