NeoRecormon

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce :
NeoRecormon 500 j.m.
NeoRecormon 2 000 j.m.
NeoRecormon 3 000 j.m.
NeoRecormon 4 000 j.m.
NeoRecormon 5 000 j.m.
NeoRecormon 6 000 j.m.
NeoRecormon 10 000 j.m.
NeoRecormon 20 000 j.m.
NeoRecormon 30 000 j.m.

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania