Mircera

Roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce :
Mircera 30 µg/0,3 ml
Mircera 40 µg/0,3 ml
Mircera 50 µg/0,3 ml
Mircera 60 µg/0,3 ml
Mircera 75 µg/0,3 ml
Mircera 100 µg/0,3 ml
Mircera 120 µg/0,3 ml
Mircera 150 µg/0,3 ml
Mircera 200 µg/0,3 ml
Mircera 250 µg/0,3 ml
Mircera 360 µg/0,6 ml

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania