MabThera

MabThera 100 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
MabThera 500 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania

MabThera 1400 mg roztwór do wstrzykiwań podskórnych

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania

MabThera 1600 mg roztwór do wstrzykiwań podskórnych

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania