„Wszechnica Roche”

Projekt „Wszechnica Roche” Pielęgniarki stanowią kluczowe ogniwo w procesie leczenia chorego. To one są najbliżej pacjenta i jego rodziny, wspierają emocjonalnie i odpowiadają za edukację na temat choroby, jej leczenia czy monitorowania. Pielęgniarki są często pierwszym punktem kontaktu i powiernikiem dla pacjenta. Odpowiednia wiedza, czujność i zdolność do szybkiego reagowania mogą uratować życie. Widząc konieczność wspierania tej grupy w codziennej pracy poprzez rozwój kompetencji niezbędnych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, pod koniec 2017 roku zainaugurowaliśmy program „Wszechnica Roche”.
Jest to autorski projekt, który pozwala pielęgniarkom uzyskać i poszerzyć wiedzę na temat technologii medycznych i nabywania nowych umiejętności, co przekłada się na poprawę standardów opieki nad chorymi w Polsce.
„Wszechnica Roche” to:
cykl warsztatów z obszaru neurologii, onkologii, hematologii, reumatologii, prowadzonych przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów i pracowników Roche;
wykorzystanie innowacyjnych digitalowych rozwiązań edukacyjnych;
współpraca z pielęgniarkami przy tworzeniu materiałów edukacyjnych zarówno dla pielęgniarek, jak i pacjentów.
Komentarz pielęgniarki, która brała udział w spotkaniach:

„Najczęściej to pielęgniarka jest osobą, która pierwsza i ostatnia kontaktuje się z chorym oraz bierze czynny udział w procesie leczenia. Nasz zakres obowiązków wciąż się rozszerza – odpowiadamy nie tylko za podawanie leków, realizację świadczeń pielęgnacyjnych, ale także monitorowanie bezpieczeństwa pacjentów, wsparcie emocjonalne, edukację chorych oraz członków ich rodzin czy przygotowanie do samoopieki. Ten zawód wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy na temat jednostek chorobowych i opcji terapeutycznych. Takie projekty jak „Wszechnica Roche” to dowód na to, że Roche Polska dostrzega naszą rolę w systemie ochrony zdrowia i widzi nasze potrzeby edukacyjne.”