Wsparcie personelu medycznego i szpitali

Wiemy, że nie tylko dostęp do najnowszych wyników badań klinicznych, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń są niezbędnym elementem doskonalenia pracowników medycznych i mają ogromny wpływ na proces leczenia pacjentów.

W 2019 roku
zorganizowaliśmy
11 spotkań edukacyjnych,
w których udział wzięło
682 uczestników.
Od wielu lat obserwujemy zmieniającą się
rzeczywistość i potrzeby polskich szpitali.

W 2019 roku
na zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej i medycznej usprawniającej opiekę nad chorymi i poprawiającej wyniki leczenia przekazaliśmy polskim szpitalom

1 153 490 zł

Przeznaczyliśmy

8,7 mln zł

na udział polskich lekarzy w kongresach naukowych w kraju i za granicą.

Wsparliśmy działania towarzystw naukowych grantami w wysokości

1,3 mln zł

Na działania edukacyjne we współpracy organizacjami pacjenckimi przeznaczyliśmy ponad

870 000 zł

Współpracujemy z 21 towarzystwami naukowymi 43 szpitalom przekazaliśmy 16 różnych leków w sumie o łącznej wartości

14 231 678 zł