"Take Time Program"

"Take Time Program" to specjalny program urlopowy dla osób o dłuższym stażu pracy umożliwiający skorzystanie z trzymiesięcznej przerwy od pracy, co może pomóc w uniknięciu ewentualnego wypalenia zawodowego, a także rozbudzić rozwój osobisty i kreatywność. Czas ten jest częściowo płatny.

Program został zainicjowany i w całości przygotowany przez Roche Polska. Działa także w Roche Diagnostics oraz Roche Diabetes Care Polska.
Komentarz pracownika działu HR:
„Jako pracodawca bardzo dbamy o worklifebalance naszych pracowników.
Szukaliśmy działań, które będą odpowiedzią na potrzebę zachowania tej równowagi. I tak w 2019 roku powstał „Takie Time Program”, mający na celu zrównoważenie czasu przeznaczonego na pracę i życie osobiste pracowników. Bardzo się cieszymy, że w pierwszym roku skorzystały z niego aż 32 osoby.”