„People Manager 2022”

W Roche Polska inwestujemy w naszych liderów, dlatego uruchomiliśmy program „People Manager 2022” . To projekt rozwojowo-wspierający dla wszystkich liderów, którzy w Roche Polska, w części Pharma, pełnią funkcje związane z odkrywaniem i uruchamianiem największego potencjału w ludziach.
Komentarze innych pracowników Roche
nt. programu „People Manager 2022”:


„To nowe kompetencje, pogłębienie
wiedzy ze „zwinności” i zastosowania
jej w praktyce, dużo słowa VUCA, rozwój
osobisty i poczucie odpowiedzialności
w kontekście rozwijania zespołu w tym
duchu. Iwona Mossakowska,
Facility and Car Fleet Manager.”
„Okazja do rozwoju i porzucenia
uprzedzeń do coachingu. Dorota Wysocka,
Digital Communications Manager.”
„Program „People Manager 2022”
to dla mnie możliwość uczenia się
od siebie nawzajem i inspirowania do bycia
lepszymi liderami dla naszych zespołów.
Adam Krenke, Compliance Manager.”