W ciągu 6 lat
zainwestowaliśmy w Polsce
3,78 mld zł

Inwestujemy w Polsce

Zwiększamy swój wkład w działalność
badawczo-rozwojową
2014
414 mln zł
2015
509 mln zł
2016
542 mln zł
2017
730 mln zł
2018
694 mln zł
2019
987 mln zł
Pamiętamy także o polskich dostawcach towarów i usług
– to dzięki nim możemy się dynamicznie rozwijać
i wierzymy, że dzięki partnerstwie oni także są coraz silniejsi.

Liczba zamówień Roche Polska w 2019 roku

7209

Liczba dostawców Roche Polska w 2019 roku

1370

z czego

96,7%

dostawców

z czego

96,7%

dostawców

to firmy działające w Polsce

Liczba zamówień w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche w 2019 roku

2423

Liczba dostawców w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche w 2019 roku

231

z czego

89,6%

dostawców

z czego

89,6%

dostawców

to firmy działające w Polsce

Wiemy, że rozwój jest możliwy tylko dzięki współpracy wielu osób i instytucji, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Dokładnie tę ideę codziennie wcielamy w życie we współpracy z naszymi partnerami.
Pracownicy
Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci
Instytucje ochrony zdrowia
Organizacje pacjenckie i pozarządowe
Dostawcy i partnerzy biznesowi
Instytucje państwowe
Instytucje i towarzystwa naukowe
Stowarzyszenia branżowe
Naukowcy, badacze, absolwenci uczelni