Inkubator przedsiębiorczości

Realizujemy wiele przedsięwzięć we współpracy
z kluczowymi partnerami i ośrodkami naukowymi w Polsce.

Inkubator Uniwersytetu
Od 2017 roku współpracujemy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego w celu kształcenia przyszłych liderów biznesu i naukowców zajmujących się zagadnieniami z branży technologicznej i biomedycznej. W ten sposób przyczyniamy się do stworzenia wyjątkowych przestrzeni dla rozwoju innowacji.
Łączymy wiedzę z doświadczeniem, a pomysły z praktyką.
W 2019 roku odbyła się trzecia edycja BioMed Leaders Academy.
Podczas szeregu warsztatów studenci i doktoranci mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki oraz rozwijać kompetencje niezbędne do wdrożenia autorskich przedsięwzięć.
Do udziału w projekcie zgłosiło się 60 uczestników, z których wybrano 20 laureatów.
W semestrze zimowym studenci mieli okazję wziąć udział w nowym programie – InnoHub, którego tematem był „Senior (w) przyszłości”. W trakcie pierwszej części warsztatów uczestnicy zapoznali się z problemem starzejącego się społeczeństwa oraz wyzwaniami, przed którymi stoją nie tylko sektor ochrony zdrowia w Polsce, ale także pracodawcy.
Drugą część warsztatu poświęcono sesji kreatywnej i procesowi design thinking, by wczuć się w potrzeby osób starszych. Efektem było stworzenie koncepcji i prototypów rozwiązań mogących ulepszać życie seniorów.