Dla dobra pacjenta

Istotą działalności Roche jest zawsze pacjent - jego dobro i bezpieczeństwo stanowią naszą nadrzędną wartość.

Jakie działania podejmujemy w trosce o pacjenta?
Prowadzimy badania kliniczne.
Udostępniamy polskim pacjentom najnwocześniejsze rozwiązania diagnostyczne oraz innowacyjne terapie lekowe.
Dbamy o bezpieczeństwo terapii farmakologicznych.
Współpracujemy ze środowiskiem medycznym i naukowymi oraz organizacjami pacjenckimi.
Tworzymy kampanie edukacyjno-zdrowotne.
Wspieramy inicjatywy pacjentów.