Odpowiedzialność społeczna

Roche jako firma innowacyjna nieustannie inwestuje w rozwój nowych leków i urządzeń diagnostycznych. Wspieramy naszych pracowników oraz działamy na rzecz polskiej nauki. Wierzymy, że nasze starania przekładają się bezpośrednio na poprawę sytuacji pacjentów oraz wzmacniają polską gospodarkę. Jesteśmy przy tym świadomi, że liczą się zarówno efekty naszych działań, jak i sposób ich wypracowywania. Dlatego aktywnie wdrażamy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Dostrzega to nasze otoczenie – w 2018 roku Roche dziesiąty raz z rzędu uznany został za lidera zrównoważonego rozwoju w sektorze ochrony zdrowia według Dow Jones Sustainability Index.

Postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i w taki też sposób podchodzimy do kontaktów z naszymi licznymi partnerami, m.in. w ramach programu „Nauka Ratuje Życie”. Kolejne realizowane w jego formule inicjatywy jasno pokazują, że współpraca nauki i biznesu oraz partnerstwo publiczno-prywatne, budowane na płaszczyźnie społecznej odpowiedzialności, przynoszą ogromne korzyści.