Roche Polska w gronie firm odpowiedzialnych społecznie

 

  • Roche wśród liderów odpowiedzialnego biznesu w branży farmaceutycznej.
  • 7 dobrych praktyk Roche Polska zostało wyróżnionych przez ekspertów zrównoważonego rozwoju.
  • W tegorocznej edycji Raportu FOB wzięło udział 229 firm, w tym 8 z branży farmaceutycznej.

Eksperci z obszaru zarządzania i zrównoważonego rozwoju docenili aż siedem praktyk zgłoszonych przez Roche Polska. Znalazły się one w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. W tym cyklicznym wydawnictwie od 17 lat prezentowane są działania firm, które funkcjonują w sposób odpowiedzialny społecznie. FOB to niezależna i ekspercka organizacja pozarządowa, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Publikowane przez nią opracowania i raporty posiadają wysoką jakość merytoryczną oraz są traktowane jako wyznacznik rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce

 

– Jesteśmy dumni, że specjaliści docenili tak różnorodne działania Roche. Od wzmacniania pozycji kobiet w branży IT, przez dialog z naszym otoczeniem, zrozumienie potrzeb naszych pracowników – rodziców, po program społeczny „Nauka Ratuje Życie”.
powiedziała Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. prawnych i komunikacji Roche Polska
Każda ze zgłoszonych przez nas praktyk została świadomie wdrożona w naszej firmie, z zaangażowaniem wszystkich pracowników: aby Roche Polska był wiarygodnym partnerem, liderem innowacji i dobrym pracodawcą.
dodała Agnieszka Kosowska

 

Projekty Roche Polska docenione przez ekspertów CSR:

1. Prawa człowieka / Kobiety w branży IT

Roche Polska chce zachęcić kobiety do pracy w branży IT. Firma tworzy dla kobiet jak najlepsze warunki a także prowadzi wiele działań budujących świadomość m.in. w takich projektach jak: Społeczność Female Booster – raz w miesiącu panie zapraszane są na inspirujący wykład prowadzony przez zewnętrznych lub wewnętrznych ekspertów. Girls Executive Night, czyli zewnętrzna społeczność kobiet – menedżerek IT. Wspólnie z fundacją Women in Tech organizowane są spotkania biznesowe poświęcone m.in. rozwojowi osobistemu i nawiązywaniu kontaktów.

2. Praktyki z zakresu pracy / Rodzic w Roche

Rodzic w Roche to program skierowany do pracowników wychowujących dzieci. Firma Roche Polska wprowadziła m.in. elastyczny czas pracy oraz dodatkowe dni wolne ułatwiające powrót do pracy po przerwach związanych z rodzicielstwem.

3. Praktyki z zakresu pracy / Zwiększenie świadomości zdrowia psychicznego

W ramach zwiększania świadomości zdrowia psychicznego w Roche Polska połączono Diversity & Inclusion Week z inicjatywą Live Well i położono nacisk na kwestie zdrowia psychicznego. W ciągu dwóch tygodni odbywały się warsztaty, wykłady i konkursy, które pomogły zwiększyć świadomość znaczenia zdrowia psychicznego oraz wypromować tematy dotyczące różnorodności. Podczas spotkań rozmawiano o depresji, dobrostanie psychicznym, stresie, a także o inteligencji emocjonalnej.. Odbyły się też praktyczne warsztaty mindfulness. Zgłosiły się w sumie 662 osoby, a 32% zatrudnionych wzięło udział w przynajmniej jednej inicjatywie.

4. Uczciwe praktyki operacyjne / Zdrowy dialog

Zdrowy Dialog – cykliczne spotkania dla Liderów organizacji pacjentów to odpowiedź firmy Roche Polska na potrzeby organizacji pacjenckich. Celem spotkania w 2018 roku było wsparcie takich podmiotów poprzez edukację w zakresie: działania systemu ochrony zdrowia w Polsce, zmian prawnych, najnowszych osiągnięć naukowych, a także prowadzenia efektywnego dialogu z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia. Ostateczny wybór tematów został dokonany na podstawie wyników rozesłanej przez Roche ankiety. Udział w szkoleniu zaproponowano kilkudziesięciu organizacjom, z których ponad 30 przyjęło zaproszenie.

5. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej / Code4life: TechMeetups

Jednym z aspektów rozwoju pracowników w Roche Polska jest umiejętność dzielenia się z innymi swoją wiedzą. Firma stworzyła przestrzeń do rozwoju tych umiejętności i powołała do życia inicjatywę Code4Life:Tech Meetups. W ramach projektu odbyły się 24 spotkania przygotowane przez wewnętrznych ekspertów w Poznaniu i Warszawie w ramach 8 ścieżek tematycznych, m.in.: programowanie w językach Java/ JavaScript, analiza biznesowa, zarządzanie projektami, analiza danych i zarządzanie jakością.

6. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej / Wsparcie studentów i współpraca z uczelniami

Roche Polska prowadzi działania z zakresu wsparcia studentów i współpracuje z uczelniami, aby zapewnić przepływ wiedzy między światem nauki i biznesu. Pracownicy firmy prowadzą wykłady i spotkania ze studentami, które mają na celu przybliżenie im wiedzy. Firma zaprasza też do współpracy studentów, którzy chcą rozwijać umiejętności w zakresie różnych technologii oraz zainteresowanych zawodem IT Project Managera.

7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej / Nauka Ratuje Życie

Roche Polska w ramach programu społecznego „Nauka ratuje życie” w 2018 roku angażował się w wiele inicjatyw, których celem jest rozwój nauki, by skuteczniej ratować ludzkie życie. Firma podjęła współpracę z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Inkubatora UW. Realizuje programy: BioMed Academy (jego celem jest rozwój pomysłów i interdyscyplinarnych projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki) oraz Skillsbox (pojedyncze szkolenia z konkretnych zagadnień, na które mogą zapisać się wszyscy studenci), a także doktoraty wdrożeniowe, gdzie specjaliści z Roche Polska wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poszukują nowych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej. Firma współpracuje z Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii z Wrocławia na rzecz rozwoju biotechnologii i profilowania genomowego w Polsce, których beneficjentem będą polscy pacjenci.

O raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu:Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce i najbardziej wiarygodny przegląd osiągnięć firm, które poważnie podchodzą do tematyki CSR i zrównoważonego rozwoju. Jest cyklicznie wydawany od 17 lat. Zgłoszenia i publikacja dobrych praktyk są bezpłatne, muszą jednak być zaaprobowane przez gremium ekspertówŁączna liczba praktyk przyjętych do 17. edycji Raportu, zgłoszonych przez 229 firm, wyniosła 1549. Na sumę działań firm składają się praktyki nowe – zgłoszone do raportu po raz pierwszy, w tym roku 826, oraz praktyki długoletnie, czyli te, które były zgłoszone do poprzednich edycji raportu, ale były realizowane również w 2018 roku; w tym roku praktyk długoletnich jest 723 (poprzednia edycja: 551). Najliczniej reprezentowane w Raporcie branże to: finanse (32 firmy), usługi (31 firm), handel (22 firmy), FMCG (21 firm). W raporcie zostały opublikowane praktyki 8 firm z branży farmaceutycznej.