Przyszłość innowacji medycznych to najnowsze rozwiązania IT

 

Na działania z zakresu badań i rozwoju Roche wydaje co roku na świecie więcej niż Apple. Jego Globalne Centrum Rozwiązań IT swoją siedzibę ma w Polsce. W Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 400 polskich specjalistów, których wpsomaga kolejne 3000 tysiące współpracowników z Polski i zagranicy.

 

Wpływ informatyki na rozwój medycyny - wnioski po Forum Ekonomicznym w Krynicy 2018

 

Podczas zakończonego już Forum Ekonomicznego w Krynicy jednym z najczęściej podnoszonych zagadnień był wpływ informatyzacji na medycynę. W swoim przemówieniu, otwierającym sesję plenarną pt. „Inwestycje w zdrowie a gospodarka zdrowia - wyzwania zdrowotne państwa w kontekście rozwoju gospodarczego”, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował:

Traktujemy służbę zdrowia, jako niezwykle ważny sektor gospodarki narodowej, a także koło zamachowe gospodarki w wielu obszarach, zwłaszcza w obszarze innowacji. Sektor ICT, informatyzacja, ma służyć nam w coraz lepszym uszczelnianiu luki, już nie VAT-owskiej, ale farmaceutycznej, w sektorze refundacji leków czy świadczeń medycznych.

Roche Polska jest liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z pogranicza medycyny i informatyki. Forum Ekonomiczne było okazją do zaprezentowania ich podczas spotkania pod hasłem „Przyszłość innowacji medycznych”, podczas którego wystąpił Marcin Koprowski, Head of Technology z Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche. Innowacje powstają w Centrum stworzonym przez Roche Polska, między innymi we współpracy z polskimi naukowcami i lekarzami, jak również w oparciu o partnerstwa publiczno-prywatne z placówkami naukowymi w kraju.

Już dziś rozwój nowych leków i terapii uzależniony jest nie tylko od badań klinicznych, ale także  zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Przykładowo, ogromne ilości danych z badań klinicznych są zbierane i analizowane przy wykorzystaniu big data i machine learning, co pozwala na przyśpieszenie procesu opracowywania nowego leku i w efekcie – na szybsze jego trafienie do pacjentów. Innowacje również skupiają się na wspieraniu codziennej pracy lekarzy oraz pomocy pacjentom, którzy zmagają się z chorobą.

- Rozwiązania informatyczne w przyszłości będą miały jeszcze większe znaczenie – zapewnia Marcin Koprowski, Head of Technology, Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche. Działające w Polsce od 15 lat Centrum zajmuje się dostarczaniem innowacji z pogranicza informatyki i medycyny, takich jak np. systemy wspierające badania kliniczne nad nowymi lekami, systemy optymalizujące procesy wewnętrzne firmy, systemy wspierające diagnostykę i proces doboru indywidualnych terapii dla pacjenta. Przykładem narzędzia z pogranicza medycyny i informatyki, które powstało w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche może być NAVIFY© Tumor Board.

NAVIFY Tumor Board to narzędzie informatyczne, stworzone przy wymiernym udziale polskich specjalistów, pomaga lekarzom w kluczowej czynności – kompleksowej analizie wyników badań pacjentów z chorobą nowotworową. Zmienia ono sposób, w jaki zespoły opieki onkologicznej przygotowują i przeprowadzają decyzje terapeutyczne. NAVIFY Tumor Board zbiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu leczenia pacjenta w tym badania, testy, diagnozy i w jednolity sposób dostarcza informacje wszystkim uczestnikom konsylium lekarskiego. Zastosowane technologie i zaawansowane algorytmy pozwalają na skrócenie czasu potrzebnego na analizę wyników i podjęcie decyzji odnośnie najlepszej dla pacjenta metody leczenia. Technologia umożliwia również współpracę zespołu pracującego często w odległych od siebie lokalizacjach.

 

Medycyna spersonalizowana – badania genomowe nowotworów

 

Przyszłość opieki zdrowotnej należy do medycyny spersonalizowanej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom m.in. Big Data czy machine learning możliwe jest analizowanie ogromnej ilości danych, co przyczynia się z kolei np. do opracowywania analiz genomowych nowotworów.

Dzisiaj pracujemy ze świadomością tego, że każdy nowotwór to jest zupełnie inna sytuacja kliniczna. My dzisiaj za pomocą analiz genomu nowotworów, czyli profilowania genomowego, jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie identyfikować te różnice i dzięki temu proponować najbardziej odpowiednie terapie.

Jak dodaje ekspert, bardzo nowoczesnym kierunkiem, szczególnie w onkologii, jest dzisiaj integracja systemów opieki zdrowotnej i nauki:

 

Jest to możliwe dzięki technologiom, które pozwalają na zbieranie i analizę danych w każdym miejscu, gdzie leczeni są chorzy. Prowadzone przez Roche w Polsce szeroko zakrojone prace naukowe tworzą podwaliny pod takie właśnie terapie.
dr Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska