Pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz obchodzi rocznicę

 

10 badań klinicznych wczesnych faz, 125 pacjentów biorących w nich udział – to pierwsze efekty rocznej działalności Oddziału Badań Wczesnych Faz (OBWF) Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. OBWF już od roku daje pacjentom onkologicznym wyjątkową szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii, które do tej pory były niedostępne w Polsce.

 

OBWF powstał dzięki utworzeniu Centrum Naukowo-Przemysłowego przez Centrum Onkologii-Instytut oraz Roche Polska oraz wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (STRATEGMED II). Oddział może pochwalić się już pierwszymi sukcesami, jednak wykwalikowany zespół badaczy OBWF podkreśla, że to dopiero początek.

 

Medycyna stale się rozwija, poszukując coraz skuteczniejszych terapii. Badania kliniczne także te we wczesnej fazie są często jedyną szansą dla pacjentów, u których zawiodło standardowe leczenie. Dzięki powołaniu OBWF, od roku polscy pacjenci mogą skorzystać z innowacji medycznych w swoim kraju. W tak wrażliwym obszarze badań klinicznych, jakim jest onkologia, niezwykle istotne jest zaplecze medyczne Centrum Onkologii-Instytutu, które daje możliwość wsparcia chorych na każdym etapie naszych działań. Udział w badaniu klinicznym wczesnej fazy jest niepowtarzalną szansą dla pacjentów. Dla wielu z nich, jest to jedyna możliwość na dostęp do najnowocześniejszych terapii – niezarejestrowanych oraz niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych.
prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz

 

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie to wiodący ośrodek onkologiczny w Polsce, który dzięki otwarciu Oddziału Badań Wczesnych Faz wszedł do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków. Osiągnięte efekty pokazują, jak wartościowa może być współpraca jednostek naukowych z biznesem.

 

Udział polskich ekspertów w badaniach wczesnych faz pozwolił na rozwój unikalnego know-how i budowanie wysoko wykwalifikowanego zespołu lekarzy – specjalistów z powodzeniem konkurujących na rynku międzynarodowym.
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF) to pierwszy w Polsce nowoczesny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz w obszarze onkologii z pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Pierwszy w Polsce kompleksowy Oddział Badań Wczesnych Faz dedykowany onkologii, umożliwił Centrum Onkologii-Instytutowi, w ramach którego działa ośrodek, wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków. Jednocześnie oddział daje pacjentom onkologicznym szansę na skorzystanie z nowych, innowacyjnych terapii. OBWF jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z zakładów diagnostycznych, Klinik Narządowych Centrum Onkologii – Instytutu oraz farmaceutami z apteki szpitalnej. Oddział Badań Wczesnych Faz jest pierwszą tego typu w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania kliniczne wczesnych faz, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii – Instytutu oraz instytucji partnerskich.

 

Model współpracy nauki z biznesem w oparciuo partnerstwo publiczno-prywatne jeszcze do niedawna obarczony był pewną dozą niepewności, jednak takie projekty jak np. Centrum Naukowo-Przemysłowe i Oddział Badań Wczesnych Faz pokazują, że przy odpowiednim zaangażowaniu partnerów możemy w profesjonalny sposób realizować inwestycje o unikalnej wartości. Dzięki wspólnym wysiłkom Centrum Onkologii oraz Roche Polska zwiększyliśmy dostępność do badań klinicznych wczesnych faz co stanowi ogromną wartość zarówno dla pacjenta, jak również polskich naukowców. Niezwykle ważna jest dla nas otwartość Ministerstwa Zdrowia na tego typu inicjatywy.
Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

 

Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. Tylko w ostatnich 3 latach inwestycje firmy Roche Polska w obszar R&D wyniosły ponad 1,7 mld złotych. Wsparcia finansowego dla Oddziału Badań Wczesnych Faz udzielili także: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL) oraz Instytut Onkologii ze środków statutowych. Ośrodek prowadzi badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków w onkologii.

Wszystkie znaki towarowe użyte lub wspomniane w tekście są chronione prawem.