Foundation Medicine: wkraczamy w wymiar onkologii precyzyjnej

 

Diagnostyka Foundation Medicine jest już dostępna w Polsce. Umożliwia ona  przeprowadzenie wszechstronnego profilowania genomowego u chorych na nowotwory, które pozwala na dopasowanie odpowiednich celowanych terapii, także będących w fazie badań klinicznych.

 

Nowy wymiar medycyny personalizowanej rewolucjonizuje proces diagnostyki i terapii nowotworów

 

Dzięki postępowi medycyny wiemy, jak bardzo złożoną chorobą jest rak. Postrzeganie nowotworu zmieniło się – nie jest to po prostu jedna, ale bardzo wiele chorób o szczególnej charakterystyce i cechach genetycznych. Liczba znanych chorobotwórczych mutacji, które można obecnie wykryć i potencjalnie poddać leczeniu w ostatnich kilku dekadach istotnie wzrosła, dzięki dynamicznemu rozwojowi wiedzy o biologii i leczeniu nowotworów. Dla przykładu, raka płuca uważano wcześniej za jedną chorobę. Obecnie wiemy jednak, że na podstawie zmian molekularnych stymulujących jego rozwój można go podzielić na ponad dziesięć odmiennych podtypów.

 

Sekwencjonowanie nowej generacji

 

Medycyna wkracza dziś w przełomowy etap wszechstronnego profilowania genomowego. Rozwój wiedzy, który umożliwił dokładniejsze badanie nowotworów i leczenie chorych, wynika w dużej mierze z postępów w dziedzinie sekwencjonowania DNA dokonanych w ciągu ostatnich 30 lat. Naukowcy zyskali możliwość wiarygodnego i powtarzalnego opisywania genomu nowotworów.

 

penzberg

Foundation Medicine identyfikuje wszystkie mutacje w genomie nowotworu, o których wiadomo, że mogą być związane z rowojem choroby a następnie dobiera najbardziej efektywną terapię.

 

W 2003 roku sekwencjonowanie genomu ludzkiego zajmowało ponad dwa lata i kosztowało prawie 3 mld franków szwajcarskich. Prace nad obniżeniem kosztów i skróceniem czasu badań prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu sprawiły, że obecnie, stosując metodę określaną jako „sekwencjonowanie nowej generacji”, pełną sekwencję genetyczną jednostki obejmującą trzy miliardy par zasad DNA, można uzyskać w kilka godzin za jedynie ułamek pierwotnych kosztów.

 

Roche i Foundation Medicine – innowatorzy w onkologii

 

Wszechstronne profilowanie genomowe zmienia paradygmat myślenia i podejścia do leczenia chorych na nowotwory. By uchwycić istotę Foundation Medicine najprościej odnieść się do przykładu raka płuca. Dzięki profilowaniu genomowemu otrzymujemy pełny „obraz genetyczny” nowotworu a zatem informację, jakie zmiany genomowe mogą kierować rozwojem nowotworu u danego pacjenta. To precyzyjna wskazówka dotycząca sposobu leczenia i zastosowania poszczególnych leków. Może się np. okazać, że z uwagi na mutację wykrytą w genomie nowotworu, chory na raka płuca może otrzymywać lek, który wykorzystywany jest w leczeniu chorych na raka piersi.
dr Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska

 

Ze względu na czułość, dokładność i wyczerpujący charakter metody, wszechstronne profilowanie genomowe dostarcza lekarzom i chorym na nowotwory informację nt. potencjalnych możliwości spersonalizowanego leczenia onkologicznego, immunoterapii, a także udziału w badaniach klinicznych. Dzięki profilowaniu genomowemu lekarze mogą optymalizować leczenie, a firmy farmaceutyczne efektywniej rozwijać celowane terapie onkologiczne i immunoterapie.

 

Obecnie już ponad 60% nowych leków wprowadzanych na rynek przez Roche rozwijana jest zgodnie z zasadami medycyny personalizowanej. Dzięki nowym metodom diagnostycznym, otwiera się możliwość jeszcze trafniejszego doboru terapii celowanych, a tym samym skuteczniejszego leczenia. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w rozwijaniu przełomowych rozwiązań, które realnie zmieniają sposób myślenia o raku. Współpraca z Foundation Medicine jest kluczowa dla Roche, pozwala nam rozszerzyć działania rozwojowe w onkologii na wiele nowych obszarów, włącznie z immunologią nowotworów.
Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

 

Więcej na temat diagnostyki Foundation Medicine, w tym historie pacjentów, którzy z niej skorzystali znajdziesz na naszym kanale Youtube.

Wszystkie znaki towarowe użyte lub wspomniane w tekście są chronione prawem.