Dzień otwarty w Roche Polska dla uczestników BioMed Leaders Academy

 

20 kwietnia w siedzibie Roche Polska został zorganizowany dzień otwarty dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego – BioMed Leaders Academy – Roche Day. To kolejny elementy współpracy firmy Roche Polska z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień otwarty dla studentów to część uruchomionego w ubiegłym roku programu BioMed Academy. Celem projektu BioMed Academy jest akceleracja pomysłów i projektów z interdyscyplinarnego obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bio-informatyki.

 

 

BioMed Leaders Academy – Roche Day, to niebywała okazja dla studentów do praktycznego poznania działalności jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie. Podczas spotkania, przedstawiciele firmy przybliżyli uczestnikom m.in. jak wygląda proces od pomysłu, stworzenia leku do wprowadzenia go na rynek. Dodatkowo Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio firmy, przedstawił studentom świat najnowszych rozwiązań wykorzystywanych przez Roche, do diagnozowania i tworzenia terapii, które co raz dokładniej odpowiadają na potrzeby pacjentów. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wysłuchać wykładu nt. rozwoju innowacyjnych terapii w naszym kraju. Perspektywę polskiej firmy farmaceutycznej przedstawił dr Kamil Sitarz, Dyrektor Biologii R&D firmy Selvita.

Wydarzenie jest częścią projektu realizowanego we współpracy Roche Polska oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zainicjowany w ubiegłym roku program BioMed Academy odpowiada na potrzeby związane z wdrażaniem interdyscyplinarnego podejścia do nauki i medycyny. Wdrożenie programu może przynieść ogromne korzyści dla polskiej gospodarki oraz szkolnictwa, poprzez przygotowanie wykwalifikowanej kadry realizującej się na wielu płaszczyznach, otwartej na wyzwania z pogranicza kilku obszarów naukowych.

 

 

Z perspektywy nie tylko inwestora, ale również pracodawcy zależy nam, aby studenci, dzięki takim inicjatywom jak BioMed Leaders Academy – Roche Day, nabywali praktyczne doświadczenie oraz rozwijali swoją przedsiębiorczość. Dodatkowo, BioMed Academy to projekt który dowodzi, że możliwa jest partnerska współpraca biznesu z nauką, gdzie w oparciu o know-how obu partnerów tworzona jest wyjątkowa przestrzeń dla rozwoju innowacji w Polsce.
Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska

 

 

Współpraca zakłada również uruchomienie ścieżki BioMed w ramach zajęć ‘skillbox’ dla uczestników Inkubatora UW. Wśród zagadnień poruszanych podczas warsztatów w przestrzeniach Inkubatora będą między innymi Design Thinking, metodyki zwinne w projektach, digital w medycynie czy sztuka negocjacji. Ścieżka BioMed ruszy jeszcze w I kwartale 2018 roku.

Wszystkie znaki towarowe użyte lub wspomniane w tekście są chronione prawem.