Stanowisko firmy Roche dot. braku dostępności leku Tamiflu®

Podstawowym celem działalności firmy Roche jest zapewnienie dostępności naszych leków dla wszystkich pacjentów potrzebujących terapii. Mimo dołożenia przez nas wszelkich starań aby zapewnić dostępność produktu w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania, niemożliwe stało się realizowanie kolejnych zamówień składanych przez hurtownie.

W związku z tym można oczekiwać ograniczenia w dostępności produktu Tamiflu® (dawki 30 mg, 45 mg i 75 mg) w aptekach. Jednocześnie zapewniamy, że Roche Polska zabezpieczyła zapas Tamiflu® niezbedny do realizacji zobowiązań przetargowych wobec szpitali w Polsce.

Zgodnie z art. 36g ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne spółka poinformowała w dniu 28 lutego 2020 Urząd Rejestracji Produktów  Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wstrzymaniu obrotu Tamiflu® w dawkach 30 mg i 45 mg zaś 3 marca 2020 o wstrzymaniu obrotu  Tamiflu® w dawce 75 mg.