Informacja dotycząca produktu Roferon-A

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmieniające się możliwości i dostępność skutecznych terapii firma Roche podjęła decyzję o stopniowym wycofywaniu produktu Roferon-A z poszczególnych krajów. Jednocześnie rozumiejąc i mając na względzie potrzeby pacjentów i lekarzy, Roche nadal rozwija nowe cząsteczki w zakresie immunologii, onkologii i hematologii.

W związku z decyzją o wycofywaniu produktu Roferon-A, Hurtownia Roche Polska nie otrzymuje już nowych dostaw z Centrali i zakończyła dystrybucję leku w Polsce, a pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu w Polsce straciło ważność z dniem 1.07.2019. Chcemy jednocześnie podkreślić, że decyzja o wycofaniu nie jest związana w żadnym stopniu z profilem bezpieczeństwa produktu Roferon-A.

W związku z mogącymi pojawiać się pytaniami dotyczącymi dalszego leczenia w konkretnych sytuacjach klinicznych, chcemy podkreślić, że ponieważ produkt Roferon-A może być wydawany jedynie z przepisu lekarza, w celu uzyskania porady i wszelkich informacji dotyczących wyboru dalszego sposobu leczenia, w tym wyboru innych leków dostępnych w Polsce, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym.

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego, sytuacji szczególnych oraz innych informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii po użyciu produktu leczniczego firmy Roche prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z firmą Roche Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.roche.pl. Raportowanie działań niepożądanych może pomóc w uzyskaniu dalszych informacji o bezpieczeństwie leków.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z zespołem ds.informacji medycznej Roche Polska, tel. +48 22 345 15 58, email: [email protected]

Wszystkie znaki towarowe użyte lub wspomniane w tekście są chronione prawem.