Stanowisko firmy Roche Polska dotyczące obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24.08.2020 r. w sprawie wykazu leków refundowanych

W związku z brakiem leku rytuksymab w formie podskórnej (MabThera SC) w opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 24 sierpnia br. obwieszczeniu w sprawie wykazu leków refundowanych, przekazujemy stanowisko firmy Roche Polska.

W obliczu pandemii, z którą mierzą się systemy opieki zdrowotnej i pacjenci na całym świecie, pozbawienie polskich pacjentów hematoonkologicznych możliwości leczenia z zastosowaniem formy podskórnej, będącej standardem leczenia w Europie i na świecie, jest dla nas decyzją niezrozumiałą i wzbudza nasz ogromny niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo około 400 polskich pacjentów hematoonkologicznych, którzy aktualnie otrzymują lek MabThera w formie podskórnej. SARS-CoV-2 stanowi wciąż ogromne zagrożenie, niezapewnienie dostępu do terapii gwarantujących bezpieczeństwo i jakość leczenia pacjentów chorych na chłoniaki, w naszej ocenie, odbiera im szansę na dłuższe życie oraz w praktyce – wydłuża kolejki w leczeniu hematoonkologicznym związane z oczekiwaniem na hospitalizację i podanie leków.

Lek podawany w postaci podskórnej może być stosowany zarówno w warunkach domowych jak i w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności wizyty w szpitalu, bez niepotrzebnego narażania pacjenta na ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Jak pokazały ostatnie lata ograniczenie konieczności wizyt pacjenta w szpitalu w znaczący sposób przekłada się na organizację pracy ośrodka, zwiększa jego przepustowość
i zmniejsza koszty płatnika publicznego związane z procedurami medycznymi, co w dobie walki ze skutkami pandemii oraz nadchodzącej drugiej fali zachorowań ma ogromne znaczenie dla polskiego systemu ochorny zdrowia.

W dobie COVID-19 podanie leku w formie podskórnej pacjentom hematoonkologicznym z uwagi na osłabione działanie układu immunologicznego i zwiększone ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 jest aktualnie preferowanym rozwiązaniem, zalecanym zarówno przez światowych, jak i polskich ekspertów klinicznych.

Najważniejszą wartością dla firmy Roche Polska jest zdrowie pacjentów, dlatego spółka, zdając sobie sprawę z ograniczeń budżetowych polskiego płatnika złożyła ofertę finansową zapewniającą konkurencyjność cenową leku MabThera w formie podskórnej.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że firma Roche Polska, mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w której szeroki wachlarz opcji terapeutycznych jest szczególnie istotny, zobowiązała się do realizacji dostaw domowych dla pacjentów leczonych lekiem MabThera w formie podskórnej.

W związku z powyższym, firma Roche Polska podjęła decyzję o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie włączenia na listę leków refundowanych rytuksymabu w formie podskórnej (MabThera SC).

Wierzymy, że Ministerstwo Zdrowia podejmie działania, które wpłyną na możliwie najszybsze rozstrzygnięcie procesu, a polscy pacjenci zyskają ponownie dostęp do terapii wspierającej ich bezpieczeństwo w aktualnej sytuacji pandemicznej.

Z poważaniem,

Małgorzata Szpejewska-Cedro

PR Lead, Roche Polska