Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2015 roku

Lp Nazwa Stowarzyszenia Opis Kwota
1. ALIVIA-Fundacja Onkologiczna Osób Młodych  Wsparcie procesu zarządzania projektami Fundacji 70 000
2. Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI  Wsparcie kampanii edukacyjnej na temat zaawansowanego raka piersi "Jest jak jest" 70 000
3. Fundacja Rak"n"Roll-Wygraj Życie  Wsparcie projektu Boskie Matki 70 000
4. Fundacja Onkologiczna DSS, Wrocław  Wsparcie rozwoju strony internetowej oraz forum dyskusyjnego 45 000
5. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę  Wsparcie warsztatu edukacyjnego dla chorych ma mukowiscydozę i ich rodzin 35 000
6. Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych  Wsparcie Akademii Dobrych Praktyk 31 000
7. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  Wspracie organizacji Światowego Dnia Chorego  30 000
8. Fundacja MATIO  Wsprcie orgnizacji obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy 30 000
9. Fundacja NeuroPozytywni  Wsparcie rozwoju internetowego radia oraz strony internetowej  30 000
10. Fundacja NeuroPozytywni  Spotkanie polskich i europejskich instytucji działających na rzecz pacjentów z chorobami mózgu  30 000
11. ALIVIA-Fundacja Onkologiczna Osób Młodych  Wsparcie rozwoju strony internetowej  30 000
12. Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI  Wsparcie edukacji wolontariuszek na temat raka piersi  27 000
13. Fundacja NeuroPozytywni  Wsparcie wydania broszury edukacyjnej o chorobach mózgu 25 000
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"  Wsparcie kampanii edukacyjnej w mediach społecznościowych -"Zdemaskuj chłoniaka" kierowanej do społeczeństwa 25 000
15. Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny  Wsparcie projektu DIALOG - działania na rzecz utworzenie Breast Cancer Units 23 500
16. Poznańskie Towarzystwo Amazonki  Modernizacja i rozwój strony internetowej, wsparcie druku gazety Nasze Życie 20 000
17. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych  Wsparcie rozwoju strony internetowej oraz druku broszury edukacyjnej dla osób dializowanych 20 000
18. Koalicja Pacjentów Onkologicznych  Wsparcie IV Forum Pacjentów Onkologicznych 20 000
19. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą  Wsparcie organizacji szkolenia dla rodzin chorych na mukowiscydozę dotyczącego kompleksowej opieki nad chorym na mukowiscydozę 17 000
20. Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób z HIV/aids "Sieć Plus"  Wsparcie spotkania oraz warsztatu edukacyjnego dla osób z HIV i AIDS 15 000
21. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "
3majmy się razem" 
Wsparcie organizacji VI Ogólnopolskiego Zlotu Młodych Chorych na Choroby Reumatyczne 15 000
22. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "
3majmy się razem" 
Wsparcie kampanii edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa - "" Reumatyzm mam młodą twarz" 15 000
23. Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków WAMO w Zbąszyniu  Wsparcie organizacji warsztatu edukacyjnego na temat chorób reumatycznych 15 000
24. Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych  Wsparcie projketu - "Pacjent wykluczony" 15 000
25. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych  Wspracie organizacji warsztatu na temat transplantologii i dawstwa organów 15 000
26. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca  Wsparcie druku broszury "Radioterapia raka płuca" 14 900
27. Fundacja AD-Renalina  Wsparcie programu edukacyjnego dla pacjentów po transplantacji pt."Narty na zdrowie" 13 000
28. Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI  Wsparcie udziału w międzynarodowej konferencji Amazonek "" Reach To Recovery" 12 000
29. Polskie Amazonki Ruch Społeczny  Wsparcie udziału w międzynarodowej konferencji Amazonek "" Reach To Recovery" 12 000
30. Polskie Amazonki Ruch Społeczny  Wsprcie warsztatu edukacyjnego dla chorych na WZW C 10 000
31. Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny  Wsparcie rozwoju strony internetowej  10 000
32. Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji  Wsparcie X Jubileuszowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych oraz XX Światowych Jubileuszowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji  10 000
33. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona  Wsparcie wydania broszury edukacyjnej dla chorych z chorobą Parkinsona 10 000
34. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą  Wsparcie udziału fizjoterapeutów w konferencji ECFC w Brukseli 10 000
35. Stowarzyszenie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków REF  Wsparcie organizacji Sesji Stowarzyszeń Pacjentów podczas V Krajowych Spotkań Reumatologicznych w Lublinie 10 000
36. Fundacja OncoCafe-razem lepiej  Wsparcie rozwoju strony internetowej  10 000
37. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "
3majmy się razem" 
Wsparcie organizacji II spotkania dla rodziców dzieci z młodzienczym idiopatycznym zapaleniem stawów 10 000
38. Polskie Towarzystwo Stomijne "POL-ILKO"  Wsparcie organizacji warsztatów dla wolontariuszy 10 000
39. Fundacja "Gwiazda Nadziei"  Wsparcie projektu edukacyjnego i profilaktycznego o WZW C skierowanego do społeczeństwa 10 000
40. Polskie Amazonki Ruch Społeczny  Wsparcie wydania broszury edukacyjnej o czerniaku, raku piersi i raku jajnika 10 000
41. Stowarzyszenie Życie po Przeszczepie  Wspracie projektu edukacyjnego na temat dawstwa narządów skierowanego do uczniów szkół średnich  15 000
42. Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonki ŻYCIE  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 10 000
43. Polskie Towarzystwo Stomijne "POL-ILKO"  Wsparcie organizacji szkolenia dla członków stowarzyszenia  10 000
44. Fundacja Ja Ty My  Wsparcie wydania materiału edukacyjnego z ćwiczeniami dla chorych na choroby reumatyczne 9 800
45. Łódzki Klub Amazonka  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 8 500
46. Stowarzyszenie Amazonek Agata  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 8 500
47. Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 8 500
48. Klub Amazonki w Białymstoku  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 8 500
49. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków ARNIKA  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat chorób reumatycznych 8 000
50. Poznańskie Towarzystwo Amazonek  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi dla wolontariuszek 7 200
51. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka  Wsparcie edukacji na temat PChN oraz dawstwa narządów 7 000
52. Stowarzyszenie Społeczny komitet ds. AIDS  Wsparcie projektu eudkacyjnego - "Wakacje z Małym Księciem " skierowanego do  młodych ludzi z HIV 6 000
53. Fundacja Onkologiczna No pasaRak  Wsparcie rozwoju strony internetowej oraz druku materiałów o raku piersi 6 000
54. Polskie Amazonki Ruch Społeczny  Wsparcie wydania ulotki informacyjnej o Polskich Amazonek Ruch Społeczny 6 000
55. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii Amazonka  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 6 000
56. Krakowskie Towarzystwo Amazonki Kraków  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 6 000
57. Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum  Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi w ramach kampanii Poszerzamy HERyzonty 6 000
58. Stowarzyszenie SOS WZW  Wsparcie XIII Zjazdu Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób z Chorobami Wątroby  5 000
59. Fundacja Gwiazda Nadziei  Wsparcie projektu edukacyjnego dotyczacego czerniaka skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - "Znamię znam je" 5 000
60. Stowarzyszenie Przebiśnieg  Wsparcie organizacji turnieju szachowego DAJ MATA CHOROBIE 5 000
61. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi Hepa-Help  Wsparcie akcji profilaktyczno-edukacyjnej z okazji Światowego Dnia WZW C 5 000
62. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki  Wsparcie akcji edukacyjnej "Bądź zdrowa mamo" oraz warsztatu edukacyjnego dla Amazonek 5 000
63. Stowarzyszenie Amazonek Łask-Kolumna  Wsparcie warsztatu psychoonkologicznego dla wolontariuszek 4 200
64. Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych  Wsparcie wydania gazety - "Głos Pacjenta Onkologicznego" 3 500
65. Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS  Wsparcie wydania broszury edukacyjnej dla chorych na raka jajnika 3 500
66. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem"  Wsparcie spotkania edukacyjnego dla  rodziców dzieci chorych na  młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów 3 000
67. Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona  Wsparcie organizacji warsztatu edukacyjnego dla lekarzy pierwszwgo kontaktu o chorobie Parkinsona 3 000
68. Polskie Towarzystwo Stomijne POLILKO  Udział członków stowarzyszenie w międzynarodowej konferencji dla pacjentów organizowanej przez Roche 1 400
69. Stowarzyszenie Przebiśnieg  Udział członków stowarzyszenie w międzynarodowej konferencji dla pacjentóworganizowanej przez Roche 1 400
70. Fundacja Rak"n"Roll  Udział członków stowarzyszenie w międzynarodowej konferencji dla pacjentóworganizowanej przez Roche 1 400
71. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem"  Udział członków stowarzyszenie w międzynarodowej konferencji dla pacjentów organizowanej przez Roche 1 400
72. Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych  Udział członków stowarzyszenie w międzynarodowej konferencji dla pacjentóworganizowanej przez Roche 1 400
73. Fundacja Onkologiczna osób młodych ALIVIA  Udział członków stowarzyszenie w międzynarodowej konferencji dla pacjentóworganizowanej przez Roche 1 400