Lp. Nazwa organizacji
Opis wsparcia Kwotawsparcia (PLN)
1. ALIVIA Fundacja Onkologiczana Osób Młodych Wsparcie  projektu ONKOMAPA 15 000
2. Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie warsztatów edukacyjnych na temat raka piersi 6 500
3. Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie warsztatu edukacyjnego  dla liderek na temat raka piersi
4 000
4. Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie kreacji i druku ulotki o raku piersi 3 500
5. Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie szkolenia dla liderek, druku biuletynu Nasze Życie oraz poradnika Rehabilitacja Kobiet leczonych z powodu raka piersi 6 200
6. Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie  kampanii Poszerzamy HERyzonty 7 000
7. Federacja Stowarzyszeń Amazonki Wsparcie  szkolenia edukacyjnegodla Amazonek na temat raka piersi 5 600
8. Fundacja " Gwiazda Nadziei" Wsparcie badań przesiewowych w kierunku HCV oraz edukacji na temat wirusowych zapaleń wątroby podczas obchodów Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby w Warszawie 20 000
9. Fundacja " Gwiazda Nadziei" Wsparcie konferencji "Profilaktyka chorób nowotworowych w szkołach" 5 000
10. Fundacja " Żyć z chorobą Parkinsona" Wsparcie wydawnictwa " Żyć z chorobą Parkinsona" skierowanego do osób z chorobą Parkinsona 10 000
11. Fundacja "Gwiazda Nadziei" Wsparcie  projektu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych "Podstępne WZW" 10 000
12. Fundacja "Kwiat Kobiecości" Wsparcie akcji edukacyjnej o raku jajnika "Jajko mądrzejsze od kury" 25 600
13. Fundacja Edukacji Społecznej Wsparcie badań przesiewowych w kierunku HCV oraz edukacji na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C podczas Festiwalu Woodstock 18 000
14. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Wsparcie  organizacji Światowego Dnia Chorego 30 000
15. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Wsparcie warsztatów edukacyjnych dotyczących profesjonalizacji działań stowarzyszeń 15 000
16. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Wsparcie organizacji kampanii "Prawa Pacjenta" 15 000
17. Klub Amazonki w Białymstoku Wsparcie konferencji edukacyjnej na temat raka piersi 6 000
18. MATIO-Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym
na Mukowiscydozę
Wsparcie  zakupu toreb chłodzących do transportu leku 15 000
19. MATIO-Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym
na Mukowiscydozę
Wsparcie organizacji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy 35 000
20. MATIO-Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym
na Mukowiscydozę
Wsparcie  organizacji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy 35 000
21. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Reumatyków REF
Wsparcie spotkania edukacyjneg ona temat chorób reumatycznych 10 000
22. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych
z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się razem
Wsparcie przygotowania raportu o miejscu pacjenta z chorobami reumatycznymi w systemie opieki reumatologicznej widzianego oczami pacjenta 16 000
23. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych
z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się razem
Wsparcie organizacji spotkania edukacyjnego na temat chorób reumatycznych 15 000
24. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych
z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się razem
Wsparcie udziału przedstawiciela stowarzyszenia w "Forum stowarzyszeń pacjentów reumatycznych" w Mediolanie 4 019
25. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób
Dializowanych
Wsparcie działań edukacyjnych dla pacjentów dializowanych i po przeszczepach nerek 20 000
26. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób
Dializowanych
Wsparcie  wydania kwartalnika dla osób dializowanych "Dializa i MY" 8 000
27. Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT Wsparcie kampanii społecznej na rzecz transplantacji związanej z emisją telewizyjnego cyklu dokumentalnego "Operacja życie" 25 000
28. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie  II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych 30 000
29. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie Akademii Dobrych Praktyk 19 000
30. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych Wsparcie  Akademii Dobrych Praktyk 15 000
31. Polskie Amazonki Ruch Społeczny Wsparcie  badań przesiewowych w  kierunku HCV podczas Nocy Profilaktyki w Warszawie 7 000
32. Polskie Amazonki Ruch Społeczny Wsparcie konferencji edukacyjnej na
temat raka piersi
16 000
33. Polskie Amazonki Ruch Społeczny Wsparcie  realizacji i druku materiałów edukacyjnych 15 000
34. Polskie Stowarzyszenie Sportu
po Transplantacji
Wsparcie przygotowań do 8 Europejskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i  Daializowanych

10 000
35. Polskie Towarzystwo Stomijne "POL-ILKO" Wsparcie warsztatów edukacyjno- psychologicznych dla wolontariuszy 10 000
36. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
w Gdańsku
Wsparcie warsztatów edukacyjnych dla dzieci chorych na mukowiscydozę i ich rodzin 3 000
37. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
w Rabce-Zdrój
Wsparcie  zakupu toreb chłodzących do transportu leku 15 000
38. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
w Rabce-Zdrój
Wsparcie warsztatów edukacyjnych dla dzieci chorych na mukowiscydozę i ich rodzin 17 000
39. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
w Rabce-Zdrój
Wsparcie druku czasopisma "Mukowiscydoza" 18 000
40. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
w Rabce Zdrój
Wsparcie  projektu "domowa rehabilitacje chorych na mukowiscydozę" 18 770
41. Radomskie Stowarzyszenie Osób z
Niewydolnością Nerek
Wsparcie  zakupu sprzętu dla osób dialiozwanych 10 000
42. Stowarzyszenie "Pomoc socjalna" Wsparcie kampanii edukacyjne na temat HIV/AIDS "Męska rzecz" 3 000
43. Stowarzyszenie "Pozytywni w Tęczy" Wsparcie projektu edukacyjnego na temat HIV/AIDS " Pozytywny Senior" 5 000
44. Stowarzyszenie Amaoznki Femina Fenix Wsparcie  wystawy edukacyjnej na temat raka piersi 4 000
45. Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum Wsparcie  warsztatów edukacyjnych dla Amazonek na temat raka piersi 10 000
46. Stowarzyszenie Częstochowskich Amazonek Wsparcie wykładu edukacyjnego na temat raka piersi 1 500
47. Stowarzyszenie Klub Kobiet po Mastektomi
Amazonki w Chełmie
Wsparcie  otwarcia punktu konsultacyjnego dla kobiet z rakiem piersi 1 800
48. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologiczno - Ginekologicznymi MAGNOLIA

Wsparcie  rozwoju strony www. stowarzyszenia, druku ulotek i spotkania edukacyjnego dla kobiet

6 837
49. Stowarzyszenie Łodzki Klub Amazonki Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi 2 000
50. Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami
Nowotworowymi SANITAS
Wpstacie  rozwoju strony www stowarzyszenia 5 000
51. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
AKSON
Wsparcie  kwartalnika "Tulipan" dla osób z chorobą Parkinsona 16 000
52. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
AKSON
Wparcie zajęć rehabilitacji ruchowej dla chorych na chorobę Parkinsona 10 000
53. Stowarzyszenie osób żyjących z HIV/AIDS
"Sieć Plus"
Wsparcie spotkań edukacyjno-psychologicznych "Pozytywny Piątek" oraz XVII Ogólnopolskiego Zjazdu na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS 15 000
54. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym
Wirusami Hepatotropowymi HEPA-HELP
Wsparcie akcji edukacyjnej na temat wirusowego zaplenia wątroby typu C  zorganizowanej podczas obchodów Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby w Łodzi 5 000
55. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
na Chłoniaki Przebiśnieg
Wsparcie organizacji obchodów Światowego Dnia Wiedzy o chłoniakach 15 000
56. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na
Chłoniaki "Przebiśnieg"
Wsparcie finansowe działań informacyjno - edukacyjnych stowarzyszenia 10 000
57. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" Wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych na temat nowotworów układu chłonnego 10 000
58. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" Wsparcie organizacji turnieju szachowego DAJ MATA CHOROBIE 5 000
59. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
Kobiet po Mastektomii Amazonki
Wsparcie wykładu edukacyjnego na temat raka piersi 2 000
60. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
Kobiet po Mastektomii Amazonki
Wsparcie warsztatu edukacyjnego na temat raka piersi 10 000
61. Stowarzyszenie Reumatyków i ich
Sympatyków WAMO Zbąszyń
Wparcie organizacji warsztatów edukacyjnych na temat chorób reumatycznych 7 700
62. Stowarzyszenie SOS WZW  Wsparcie konferencji edukacyjnej na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C dla członków stowarzyszenia 2 860
63. Stowarzyszenie Transplantacji Serca Wsparcie  warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla osób po transpalntacji 7 000
64. Stowarzyszenie Transplantacji Serca Wsparcie  warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla osób po transpalntacji 7 000
65. Stowarzyszenie WALKI Z Rakeim Płuca Wsparcie  edukacji na temat raka płuca 2 000
66. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
oddział w Gdańsku
Wsparcie druku ulotek informacyjnych o działalności stowarzyszenia 1 000
67. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
oddział w Szczecinie
Wsparcie akcji edukacyjnej o raku płuca 3 500
68. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
oddział w Szczecinie
Wsparcie  druku poradnika o wykorzystaniu diagnostyki w raku płuca 5 000
69. Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS
"Bądź z nami"
Wsparcie projektu edukacyjnego na temat HIV/AIDS "Pozytywny tramwaj" 5 000
70. Stowarzyszenie Wspierające Chorych
na Chłoniaki SOWIE OCZY
Wsprcie wydania broszury " Chłoniaki mity i rzeczywistość" 15 000
71. Stowarzyszenie Życie po Przeszcepie Wsparcie akcji edukacyjnej wspierającej idee transplantacji 15 000
72. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków
i Sympatyków ARNIKA
Wsparcie organizacji warsztatu edukacyjnego na temat chorób reumatycznych 3 000