Roche Diagnostics

Naszym priorytetem jest troska o zdrowie i jakość życia pacjentów na całym świecie, dlatego opracowujemy i wprowadzamy innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w trzech kluczowych obszarach diagnostyczno-terapeutycznych obejmujących: zapobieganie chorobom, ich diagnozowanie i leczenie.

Jesteśmy spółką z globalnej grupy kapitałowej skupionej na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny laboratoryjnej. W Polsce działamy od kilkudziesięciu lat i należymy do wiodących pracodawców na światowym rynku diagnostycznym. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania diagnostyczne, które odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom i są przygotowane na przyszłe potrzeby.

Oferujemy kompleksowe i spersonalizowane rozwiązania w zakresie diagnostyki in vitro. Nasze zainteresowanie koncentrujemy na wielu obszarach, m.in. chemii klinicznej i immunochemii, hemostazie, diagnostyce molekularnej i tkankowej, sekwencjonowaniu genomowym nowej generacji, rozwiązaniach POCT, testach do samokontroli pacjentów. Opracowujemy i realizujemy koncepcje w zakresie automatyzacji procesów laboratoryjnych oraz dostarczamy szereg rozwiązań IT, które wspomagają podejmowanie istotnych decyzji związanych z zarządzaniem obiegiem próbki i sprawnym funkcjonowaniem analizatorów.

Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu nasze działania oraz ich wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny Polski.

W Polsce jesteśmy obecni od kilku dziesięcioleci, podczas których nawiązaliśmy ścisłą i owocną współpracę z diagnostami laboratoryjnymi, kluczowymi twórcami opinii, lekarzami, pacjentami i z instytucjami państwowymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oraz naszych klientów, oferujemy innowacyjne, oszczędne, szybkie i wiarygodne rozwiązania w zakresie badań laboratoryjnych i biomedycznych oraz narzędzi do indywidualnego monitorowania leczenia pacjentów. Zapewniamy polskim laboratoriom najnowocześniejsze analizatory i wiarygodne testy, dzięki którym uzyskane wyniki ułatwiają lekarzom postawienie prawidłowej diagnozy i podejmowanie właściwych, spersonalizowanych decyzji terapeutycznych. Diagnostyka in vitro jest kluczem do prawidłowego doboru skutecznej terapii i odpowiedniej alokacji środków rządowych: tylko 3 proc. całkowitych kosztów opieki zdrowotnej przeznacza się na diagnostykę in vitro, a ma ona wpływ na około 70 proc. decyzji lekarzy. Prawidłowa diagnoza pomaga osiągnąć największe korzyści terapeutyczne dla pacjentów, a jednocześnie zmniejsza ogólne koszty opieki zdrowotnej. Polska oferuje skuteczny system opieki zdrowotnej, w którym diagnostyka i farmacja harmonijnie ze sobą współdziałają, wspierając wdrażanie spersonalizowanej medycyny, co oznacza dostosowanie leczenia do potrzeb konkretnego pacjenta.

Roche Diagnostics wspiera Polskę w drodze do budowania jeszcze lepszego i skuteczniejszego systemu opieki zdrowotnej. Nasze testy diagnostyczne są obecne praktycznie w każdym polskim szpitalu i w każdym laboratorium. W Polsce przeprowadzono już ponad 179 mln testów przy użyciu sprzętu i odczynników firmy Roche.

Jesteśmy dumni z tego, że codziennie ponad 250 naszych pracowników z pasją i oddaniem zapewnia każdemu pacjentowi w Polsce dostęp do możliwie najlepszej diagnostyki.

Istotą naszej działalności jest pacjent i jego potrzeby - dlatego nasze wysiłki koncentrujemy na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych testów i rozwiązań diagnostycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była dostępna dla jak najszerszego grona pacjentów.

Przyszłość należy do medycyny spersonalizowanej, której podstawą jest rozwój wiedzy naukowej i innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek nowych terapii. Od lat inwestujemy w badania naukowe i prace rozwojowe w Polsce, która jest ważnym punktem na mapie globalnych inwestycji firmy Roche.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze rozwiązania medyczne powstają na styku różnych dziedzin wiedzy i kompetencji oraz że są one wynikiem wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Budujemy partnerstwo z towarzystwami naukowymi, medycznymi, organizacjami pacjenckimi oraz z szeregiem różnych instytucji. Dzięki łączeniu naszej wiedzy i umiejętności z doświadczeniem naszych Partnerów tworzona jest wyjątkowa przestrzeń do rozwoju innowacji w Polsce.

Nasze kluczowe obszary działalności

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania diagnostyczne zarówno do laboratoriów rutynowych jak i specjalistycznych obejmujące sprzęt diagnostyczny, pre i post analityczny oraz systemy informatyczne.

Celem tej współpracy jest wymiana doświadczeń i działania edukacyjne w zakresie nowatorskich terapii i rozwiązań diagnostycznych.

Jesteśmy zaangażowani w prace nad najnowszymi rozwiązaniami diagnostycznymi, które pozwalają na wdrażanie najbardziej efektywnych metod terapeutycznych.

Wspólnie z towarzystwami naukowymi i ze stowarzyszeniami branżowymi realizujemy projekty badawcze i edukacyjne, a także aktywnie uczestniczymy w debacie publicznej na temat polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Ściśle współpracujemy z instytucjami ochrony zdrowia oraz organizacjami reprezentującymi polskich pacjentów.

Dowiedz się więcej

Zaloguj się do Roche DiaLog
KontaktRoche na świecielinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeZgłaszanie działań niepożądanychProdukty leczniczenavify PortalPortal Wiedza PacjentaPortal dla lekarzyPolityka PrywatnościNota prawna