Tecentriq

Tecentriq 840 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Tecentriq 1200 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania