RoActemra

RoActemra 162 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
RoActemra 162 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania

RoActemra 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania