Lunsumio

Lunsumio, 1 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Lunsumio, 30 mg  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania