Współpraca z Organizacjami Pacjentów

Współpraca z organizacjami pacjentów jest istotnym elementem strategii firmy Roche. Poprzez partnerskie działania możemy wspólnie uczynić więcej.

Od lat jesteśmy odpowiedzialnymi i wiarygodnymi partnerami dla wielu organizacji pacjenckich w Polsce. Wspólnie realizujemy projekty wspierające chorych, akcje edukacyjne i kampanie prozdrowotne. Staramy się upowszechniać wiedzę dotyczącą profilaktyki, diagnostyki i leczenia wielu chorób - szczególnie onkologicznych, autoimmunologicznych i wirusowych. Jesteśmy przekonani, że partnerskie i transparentne relacje pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz pacjentów oraz podmiotami komercyjnymi mogą realnie poprawić sytuację chorych w polskim systemie opieki zdrowotnej. 

Nasze kontakty z organizacjami pacjenckimi prowadzimy w sposób etyczny oraz w zgodzie z Zasadami Dobrych Praktyk. Każdego roku publikujemy dane dotyczące wysokości i rodzaju pomocy udzielonej konkretnym organizacjom.

Jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ([email protected]).

Wnioski o wsparcie sponsoringowe, darowizny lub realizację wspólnych inicjatyw prosimy o przesyłanie w formie pisemnej na adres Roche Polska sp. z o. o.; podane w nim powinny być :

  • nazwa i dane teleadresowe organizacji wnioskującej o wsparcie, 
  • opis zaplanowanej aktywności bądź wydarzenia, w tym celu i oczekiwanych rezultatów (w przypadku, gdy wniosek dotyczy szkoleń, wykładów, itp. – prosimy o przesłanie agendy, daty oraz lokalizacji wydarzenia),
  • uzasadnienie wniosku poprzez wskazanie potrzeby edukacyjnej bądź informacyjnej,
  • estymowany budżet projektu (z wyszczególnieniem kosztów),
  • proponowane świadczenia wzajemne, 
  • a w sytuacji, gdy wydarzenie jest finansowane przez kilka podmiotów, także informacje o innych wspierających.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.


Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2009 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2010 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2011 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2012 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2013 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2014 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2015 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2016 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2017 roku

Lista organizacji pacjentów, które wsparliśmy w 2018 roku

Więcej informacji na temat współpracy Roche Polska z organizacjami pacjentów dostępnych jest w raporcie Społeczne zaangażowanie Roche Polska (str. 75 – 83).