Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrało do dofinansowania projekt „Sztuczna inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji medycznych w procesie leczenia pacjenta z cukrzycą i leczenia powikłań z nią związanych”.

Projekt dotyczy realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem wyrobu medycznego dedykowanego leczeniu pacjentów cierpiących na cukrzycę.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.


Wskutek napotkanych trudności spowodowanych pandemią Covid-19, podjęto decyzję o niekontynuowaniu projektu.

wartość projektu: 15 044 923,50 zł dofinansowanie z UE: 7 920 153,59 zł

Cukrzyca nazywana pierwszą niezakaźną epidemią na świecie jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych. Stale rosnąca liczba zachorowań oraz uciążliwość cukrzycy jako choroby generuje szereg problemów i potrzeb społecznych oraz gospodarczych. Projekt dotyczy realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem wyrobu medycznego dedykowanego leczeniu pacjentów cierpiących na cukrzycę. Jego celem jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na zidentyfikowane i zarazem narastające problemy w obszarze opieki diabetologicznej, jakimi są ograniczone zdolności systemu ochrony zdrowia w zakresie leczenia cukrzycy, konieczność zwiększenia efektywności i indywidualizacji leczenia cukrzycy, zmniejszenie stopnia powikłań cukrzycy oraz ograniczenie kosztów ekonomicznych i społecznych zachorowań na cukrzycę.